Specializace
Právo občanské, Právo rodinné, Právo obchodních společností, Konkurzní právo ,Obchodní závazkové vztahy, Insolvenční právo, Autorské právo a práva příbuzná, Nemovitosti, Exekuce...
Pro
advokáty

Pro advokáty

Představenstvo České advokátní komory na svém zasedání dne 6.2.2006 jmenovalo JUDr. Lenku Vidovičovou regionální představitelskou České advokátní komory pro Olomoucký region.
Zástupkyní pro tento region byla jmenována JUDr. Aloisie Jurkovičová, advokátka ve Zlíně.

Každý regionální představitel je ze své činnosti odpovědný představenstvu České advokátní komory (ČAK) a k jeho činnostem patří zejména:
- činnost při výchově a vzdělávání advokátních koncipientů a advokátů;
- zprostředkování informací mezi advokáty v regionu představenstvem;
- reprezentace ČAK ve vztahu k soudním a jiným orgánům a institucím;
- činnost při zajišťování právní pomoci;
- podněty k ustanovení zástupce advokáta;
- vyjádření k žádostem o prominutí příspěvku.

Kontakt

Zámečnická 3a
772 00 Olomouc

Tel.: +420 585 208 801
Fax: +420 585 208 805
akvidovicova@akvidovicova.cz