Informace pro věřitele v insolvenčních řízení

Sdělujeme věřitelům, že v insolvenčních řízeních administrovaných naší kanceláří s okamžitou platností pozastavujeme výplaty plnění věřitelům na bankovní účty vedené u Sberbank, a.s. Věřitele dotčené tímto postupem žádáme o urychlené sdělení nového bankovního spojení prostřednictvím datové schránky, či o potvrzení, že výplata plnění má být i navzdory současné situaci poskytnuta na bankovní účet vedený u Sberbank, a.s.