Náš tým

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M.

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M.

advokátka a insolvenční správkyně

Více

JUDr. Lenka Vidovičová LL.M

Vzdělání, profesní růst:

 • 1981–1985: Právnická fakulta Jana Evangelisty Purkyně Brno, ukončeno státní závěrečnou zkouškou v roce 1985
 • 1989: Rigorózní řízení a udělení titulu JUDr. na Právnické fakultě Jana Evangelisty Purkyně Brno
 • 1995: Zápis do seznamu advokátů České advokátní komory pod evidenčním číslem 3653
 • studijní pobyt na Hofstra University New York Hampstead, USA 1996 (Clinical Methods in Study Law)
 • Od roku 2009 dosud: Osvědčení o vykonání rozdílové zkoušky insolvenčního správce s právem vykonávat činnost insolvenčního správce
 • Od roku 2009 dosud: Jmenování ministryní spravedlnosti jako členka zkušební komise pro advokátní zkoušky pro obor obchodní právo
 • Od roku 2012 dosud: Jmenování zkušebním komisařem pro zkoušky mediátora a zkoušky z rodinné mediace při Ministerstvu spravedlnosti ČR
 • 2012–2018: Výkon funkce insolvenčního správce se zvláštním povolením
 • 2012–2014: absolvování studijního oboru „LL.M. in Corporate Law“ na Masarykově Univerzitě v Brně pod patronací Nottingham Trent University, UK s oprávněním nositele titulu „LL.M.“
 • 2014–dosud: 1. náhradnice kárného senátu Nejvyššího správního soudu ve věcech soudních exekutorů

Působnost v orgánech ČAK:

 • Od roku 2006 dosud: Regionální představitelka České advokátní komory pro Region Střední Morava
 • Od roku 2009 - 2021: Členka představenstva České advokátní komory
 • Od roku 2010 dosud: členka rozpočtového a hospodářského výboru ČAK
 • Od roku 2012: členka a od roku 2017 místopředsedkyně odborné sekce ČAK pro insolvenční právo
 • Od roku 2017 dosud: členka odborné sekce pro mezinárodní právo
 • Od roku 2017 dosud: zástupce České advokátní komory ve Federation des Barreaux d´Europe (FBE)

Cizí jazyky:

Anglický jazyk dobrá úroveň

Lektorská, přednášková a publikační činnost:

Školitelka ČAK pro advokátní koncipienty v oboru insolvenční právo

Přednášky a odborné články v rámci odborných konferencí ČAK a E-pravo (Soukromé právo), Charita Olomouc, Bulletin advokacie, Rodinné listy apod.

V rámci autorského kolektivu spoluautorka Velkého komentáře nakladatelství C.H.Beck, Praha 2019 („Insolvenční zákon“)

Mgr. Martina Černošková

Mgr. Martina Černošková

advokátní koncipientka, insolvenční specialistka

Více

Mgr. Martina Černošková:

 • Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 1997
 • Advokátní koncipientka zapsaná u České advokátní komory pod evidenčním číslem 12713
 • Specializace:
  • Insolvenční právo
  • Právní vztahy k nemovitostem, vypořádání SJM
  • Likvidace společností
  • Vymáhání pohledávek v nalézacím a exekučním řízení
 • Email: m.cernoskova@akvidovicova.cz
JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M.

Mgr. Blanka Netopilová

advokátní koncipientka, insolvenční specialistka

Více

Mgr. Blanka Netopilová:

 • Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 2002
 • Advokátní koncipientka zapsaná u České advokátní komory pod evidenčním číslem 30337
 • Specializace:
  • Insolvence
  • Kontraktace (sepis smluv)
  • Pracovní právo
 • Email: b.netopilova@akvidovicova.cz
Ing. Petra Milková

Ing. Petra Milková

asistentka insolvenční správkyně, ekonomický úsek

Více

Ing. Petra Milková

 Michaela Malá, DiS.

Michaela Malá, DiS.

office manager

Více

Michaela Malá, DiS.